2017ж. 29 желтоқсанынан бастап күшіне енетін, №9 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер

2017ж. 15 қарашасынан бастап күшіне енген, №8 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер