Инвестордың мүмкіндіктері

Нарықта (биржалық және биржадан тыс) МҚҚ операциялары кезінде инвестор:

  • Бекітілген баға бойынша көрсетілген мөлшерде құнды қағаздарды сатып ала/сата алады (сату/сатып алу бағасын Инвестор өз еркімен анықтайды және Клиенттің тапсырысында көрсетіледі);
  • Ағымдағы нарықтық баға бойынша көрсетілген мөлшерде құнды қағаздарды сатып ала/сата алады (Инвестор Брокер-дилердің қарауынша сатып алуды/сатуды Дилерге сеніп тапсырады); (бұл ретте, ҚНА талаптарына сәйкес, Банк Клиенттің тапсырысын өте жақсы орындау үшін мүмкін болатын барлық күшті жұмсауға міндетті).

Тарифтер

Құнды қағаздармен операциялар*
Шотын ашу
0 KZT
Номиналды құны бойынша
Номиналды құны бойынша (min 7 500 KZT) МБҚ-ның орта айлық қалдығынан 0,01 %
Евроноттармен операциялар
Келісім бойынша
Брокерлік қызмет көрсету
Мәміленің көлемі 30 000 000,00 KZT дейін қоса есептегенде болған кезде
0,20 %, min 7 500 KZT
Мәміленің көлемі 30 000 000,01 KZT теңгеден бастап болған кезде
0,15 %, min 7 500 KZT
РЕПО операциялары
РЕПО ашу сомасынан 0,10 %, min 7 500 KZT (бір реттік комиссия, мәміле жасаған кезде төлеуге жатады)
Қаржы құралдарын бөгде брокер пайдасына есептен шығару
Операция сомасынан 0,10%, min 3 АЕК, max 30 АЕК
Сыртқы кастодиан қызметтері
Сыртқы кастодиан қызметтері
Сыртқы кастодианның тарифтеріне сәйкес
* тарифтер «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ комиссиясын есептеусіз көрсетілген