Теңгемен және шетел валютасымен құжаттық аккредитивтер бойынша операциялар

Импорттық аккредитивтер бойынша (қордағы аккредитивтер):

  • Аккредитивті ашу;
  • Аккредитивтің талаптарына өзгертулер енгізу;
  • Аккредитив бойынша құжаттарды қабылдау және тексеру;
  • Аккредитив бойынша түсімді төлеу.

Экспорттық аккредитивтер бойынша (қордағы аккредитивтер):

  • Аккредитивті авизолау;
  • Растауды қосумен аккредитивті авизолау;
  • Аккредитив бойынша құжаттарды қабылдау, тексеру және қайта жіберу;
  • Аккредитивтің талаптарындағы өзгертулерді авизолау;
  • Трансферабельді аккредитивті аудару