Несиелеу талаптары

  • Бағдарламаға шағын және орта кәсіпкерліктің өкілдері (микрокәсіпкерлікті қоса алғанда) қатыса алады. Кәсіпкерлер Шығыс Қазақстан облысының аумағында тіркеліп, өткізімді осы аумақта іске асырып, жоспарлауы тиіс
  • Бір қарыз алушыға ең жоғары қарыз сомасы 200 млн. теңгеден аспайды. Бағдарлама бойынша бір қарыз алушының екінші деңгейлі банктер алдындағы жалпы берешегі – 500 млн. теңгеден аспауы тиіс.
  • Кредиттеу мерзімі: 84 айға дейін
  • Қарыз валютасы: теңгемен
  • Кредиттеу кезеңі: 1 жылға дейін
  • Сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 8,5% көп емес.

Осы бағдарламаның аясында қаржыландыру алған Қарыз алушылар, кепілдік алу үшін «Бизнестің жол картасы -2020» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасына немесе Қордың басқа да бағдарламаларына қатысуға өтініш беруге құқылы.

Осы ретте қарыз алушылардың жобалары кепілдік алу үшін «Бизнестің жол картасы -2020» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының немесе Қордың басқа да бағдарламаларының талаптарына сай болуы керек.