Инвестордың мүмкіндіктері

Нарықта (биржалық және биржадан тыс) МҚҚ операциялары кезінде инвестор:

  • Бекітілген баға бойынша көрсетілген мөлшерде құнды қағаздарды сатып ала/сата алады (сату/сатып алу бағасын Инвестор өз еркімен анықтайды және Клиенттің тапсырысында көрсетіледі);
  • Ағымдағы нарықтық баға бойынша көрсетілген мөлшерде құнды қағаздарды сатып ала/сата алады (Инвестор Брокер-дилердің қарауынша сатып алуды/сатуды Дилерге сеніп тапсырады); (бұл ретте, ҚНА талаптарына сәйкес, Банк Клиенттің тапсырысын өте жақсы орындау үшін мүмкін болатын барлық күшті жұмсауға міндетті).

Тарифтер

Құнды қағаздармен операциялар
«депо» шотын ашу
0 KZT
Мемлекеттік Құнды қағаздарды есептеу
номиналды құны бойынша МҚҚ ортаайлық қалдығынан 0,01 % (min 1 000 KZT)
Евроноттармен операциялар
Келісім бойынша
Брокерлік қызмет көрсету
Мәміленің көлемі 100 000,00 KZT дейін болғанда
қоса
0 KZT
Мәміленің көлемі 1 000 000,00 KZT дейін болғанда
қоса
0,1 % (min 1 000 KZT)
Орта бизнеске
0,05 % (min 1 000 KZT)
Мәміленің көлемі 1 000 000,01 бастап 10 000 000,00 KZT дейін болғанда
қоса
0,01 %
Мәміленің көлемі 30 000 000,01 KZT бастап болғанда
0,005 %
РЕПО операциялары
0,25 % операциялары (бір реттік комиссия, мәміле жасаған кезде төлеуге жатады, РЕПО ашу және жабу сомасының арасындағы ерекшеліктен есептеледі) (мin 1 000 KZT)
Сыртқы кастоди қызметтері
Сыртқы кастоди қызметтері
Сыртқы кастоди тарифтеріне сәйкес
* тарифтер «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ комиссиясын есептеусіз көрсетілген