Талаптар

  • Қарыз валютасы KZT/USD/EUR/RUB
  • 12 айға дейінгі транштары бар, 36 ай дейінгі жаңғырмалы несие
  • Қамтамасыз ету – жылжымалы, жылжымайтын мүлік/бірінші санаттағы компаниялармен келісімшарттар, айналымдағы тауар

Өтінішті толтырыңыз

Аты-жөні
Компаниясы
Телефон
Эл.пошта
Пішіннің барлық өрістерін дұрыс толтыру қажет.
Сіздің өтінім сәтті жіберілді.