Талаптар

  • Қарыз валютасы KZT/USD/EUR/RUB
  • 12 айға дейінгі транштары бар, 36 ай дейінгі жаңғырмалы несие
  • Қамтамасыз ету – жылжымалы, жылжымайтын мүлік/бірінші санаттағы компаниялармен келісімшарттар, айналымдағы тауар

Өтінімді толтырыңыз

Аты-жөні
Компаниясы
Телефоны
Эл.пошта
Пішіннің барлық өрістерін дұрыс толтыру қажет.
Сіздің өтінім сәтті жіберілді.
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін cookie (сайтты пайдалану туралы деректері бар файлдар) қолданады.
Оларды өңдеу шарттары мен ұстанымдарымен мұнда танысуға болады.
Сіз өз браузеріңізді күйге келтіруде cookie сақтауға тыйым сала аласыз.