Құжаттар

2018ж. 12 сәуірінен бастап күшіне енетін, №11 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер

2018ж. 6 наурыздан бастап күшіне енетін, №10 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер

2017ж. 29 желтоқсанынан бастап күшіне енетін, №9 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер

Келісімдер / шарттар