Шығарылған облигациялар бойынша инвесторларға арналған мәліметтер

Облигацияларды шығару нөмірі (сериясы):
С98 нөмірімен 2008 жылдың 20 ақпанында тіркелген, бірінші облигациялық бағдарламаның аясында облигацияларды екінші рет шығару (сериясы)
НИН:
KZP02Y05C980
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00002434
Облигациялардың рейтингісі
“BB-” (Fitch Ratings)
Облигациялардың түрі
Купондық, қамтамасыз етілмеген, айырбасталмайтын, индекстелмейтін
Облигациялардың саны, дана
4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион)
Облигацияларды шығарудың жалпы көлемі, теңгемен
1 000 (бір мың)
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі
Номиналды құнынан жылдық 7% (жеті пайыз)
Облигацияларды шығарудың жалпы көлемі, теңгемен
4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион)
Облигацияларды ұстаушылардың өкілі
Облигацияларды ұстаушылардың өкілі ретінде «BCC Invest» АҚ жүреді, тіркелген мекенжайы: 050022, Алматы қ., Шевченко көш., 100 үй, тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31, 2013 жылдың 14 тамызындағы шарт негізінде.
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін cookie (сайтты пайдалану туралы деректері бар файлдар) қолданады.
Оларды өңдеу шарттары мен ұстанымдарымен мұнда танысуға болады.
Сіз өз браузеріңізді күйге келтіруде cookie сақтауға тыйым сала аласыз.