«АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ (әрі қарай – «Банк») ресми сайтына кіре отырып (Банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензиясы № 1.2.61/237, 11.09.2018 Альфа-Банк «Альфа-Групп» консорциумының бір бөлігі болып табылады. Заңды мекенжайы: 050059, г. Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 226). Сіз «АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ «cookie» файлдарын пайдалануға қатысты өз келісіміңізді бересіз, оның ішінде Банктің «cookie» файлдарын өз еркімен немесе Google Analytics, Яндекс.Метрика сервистерін тарту арқылы өңдей алады.

Өңдеу ретінде автоматтандырудың құралдарын қолдану арқылы, өңделетін деректерді жинау, сақтау, анықтау (жаңарту, өзгерту), тежеу, алып тастау, жоюды қоса, кез келген әрекеттер болып түсініледі.

«cookie» файлдары ретінде сайтты пайдаланушылар және Банктің өз еркімен немесе Google Analytics, Яндекс.Метрика сервистерін тарту арқылы жинаған, Банктің мобильді қосымшасы туралы деректер түсініледі, яғни: пайдаланушының IP-мекенжайы немесе Банктің сайтына кіру үшін қолданған құрылғының мекенжайы. Одан басқа, «cookie» файлдары пайдаланушы кірген веб-парақшалардың интернет-мекенжайларын, ақпараттық тақырыбын, қаралған парақшалардың санын, Банктің сайтын болған уақыттың ұзақтығын, пайдаланушы сайтқа ауысқан кезде қолданған сұраулар, ауысымдар болған парақшалар, ұялы құрылғы туралы мәліметтер болып түсініледі.

Өңдеу үшін «cookie» файлдарының құрамын таңдау қолданылатын браузерге және құрылғыға байланысты. «cookie» файлдарын Банк келесілерге қолдана алады:

  • Банк туралы, оның өнімдері және қызметтері туралы ақпарат беру;
  • Банктің өнімдерін және (немесе) қызметтерін жетілдіру және Банктің жаңа өнімдері және (немесе) қызметтерін өңдеу үшін;
  • пайдаланушылар туралы статистика жүргізу;
  • жеке артықшылықтарды сақтау және пайдаланушыларды күйге келтіру;
  • пайдаланушылардың қол жеткізу сессиясының жағдайын қадағалау;
  • Банк сайтының қызмет етуін қамтамасыз ету және сапасын жақсарту;
  • Банктің сайтында интернет формаларды пайдалану;
  • қашықтықтан қызмет көрсетуді ұсыну;
  • мүдделердің тізімін жасау, интернет-контент пайдаланушыға көрсету.

«cookie» файлдарын Сіз өз еркімен басқара аласыз. Сіз қолданатын браузер және (немесе) құрылғы «cookie» файлдарын пайдалануды тежеуге, жоюға немесе басқа жолмен шектеуге мұрсат береді. Қолданылатын браузердің немесе құрылғының көмегімен «cookie» файлдарын басқаруды білу үшін, Сіз пайдаланатын құрылғыны өндіруші немесе браузерді өңдеуші ұсынған нұсқаулықты пайдаланыңыз.

Өңделетін «cookie» файлдары жойылады, не жоғарыда көрсетілген өңдеу мақсатына жеткеннен кейін немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігін жоғалтқан жағдайда дара биліктен ажырайды.