13.01.21

Альфа-Банк" ЕБ АҚ екінші облигациялық бағдарлама аясында мемлекеттік емес облигацияларды бірінші шығару аясында шығарылған 10 492 700 дана мөлшеріндегі ISIN KZ2C00006062 купондық облигацияларды сатып аулмен байланысты 12.01.2021ж. Директорлар кеңесінің шешімі туралы хабарлайды. Бір облигацияның құны 1 000 (бір мың) теңге.