30.04.21

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан әрі – Банк) жалғыз акционері 2021 жылғы «29» сәуірде Банктің Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдады: 2021 жылдың 1 мамырынан бастап тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласұлының өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталып, сол күннен бастап Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы жаңа тәуелсіз директор болып сайланды.