2018ж. 6 наурыздан бастап күшіне енетін, №10 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер

2017ж. 29 желтоқсанынан бастап күшіне енетін, №9 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережелер

Шарттар