«Халықаралық төлем картасын шығару және қызмет көрсету талаптары "Альфа-Банк» ЕБ АҚ жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету Шартымен реттеледі. Шарттың мәтіні және оның қосымшаларымен «Жалпы құжаттар» қосымша парақшасынан танысуға болады.».

Жалақы жобалары қатысушыларының карточкалары бойынша талаптар (01.05.2019ж. бастап) 444 Kb
Тарифтер - Cashback үздік картасы 407 Kb
Тарифтер - Beeline банктік картасы 294 Kb
Тарифтер - Visa Gold Nomad Club (28.02.2019 жылға дейін шығарылған карталарда қолданылады) 42 Kb
Тарифтер - Visa Gold Nomad Club (Премиалды сегмент клиенттері үшін) 28.02.19 бастап. 401 Kb
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ VISA/Mastercard халықаралық төлем карточкасына жаңғырмалы несиелеу лимитінің түрінде берілетін банктік қарыз шартының (қосылу шартының талаптарымен) жалпы (Типтік) талаптары 665 Kb
Cashback/бонустық баллдар көлеміндегі*, стандатты көлемнен күшті МСС тізімі 384 Kb
Cashback/бонустық балдарды есептеуге қатысты талаптар 377 Kb
Операцияларды жүргізуге қатысты лимиттер 185 Kb
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ VISA/Mastercard халықаралық төлем карточкасына жаңғырмалы несиелеу лимитінің түрінде берілетін банктік қарыз шартының (қосылу шартының талаптарымен) жалпы (Типтік) талаптары (15.04.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) 473 Kb
Тарифтер - Несие карталар Альфа-Грейс_Альфа-Cash 221 Kb
Кредиттік төлем карталар бойынша жеке тұлғаларға қызмет көрсету жөніндегі тарифтер (15.04.19г. дейін рәсімделген карталар үшін) 365 Kb
Мультивалюталық карточканы пайдалануға арналған жаднама 197 Kb

«Жеке тұлғалардың салымдарын ашу және қызмет көрсету талаптары "Альфа-Банк» ЕБ АҚ жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету Шартымен реттеледі. Шарттың мәтіні және оның қосымшаларымен «Жалпы құжаттар» қосымша парақшасынан танысуға болады.».».

«Казинвестбанк» АҚ-дан қабылданған депозиттерді ұзарту бойынша тарифтер

Депозиттердің күшін жойды

«Жеке тұлғаларға қызмет көрсетудің қашық арналарын қосу және қызмет көрсету талаптары "Альфа-Банк» ЕБ АҚ жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету Шартымен реттеледі. Шарттың мәтіні және оның қосымшаларымен «Жалпы құжаттар» қосымша парақшасынан танысуға болады.».

Интернет банк «Альфа-Клик»

«Альфа-Мобайл» Мобильді банкі

2019 ж. 10 маусымнан бастап күшіне енген №17 өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, операциялар жүргізудің жалпы талаптары.(Ереженің №3 Қосымшасын алып тастайды. Бұл Қосымша Карталар бөлігінде орналастырылған.)

«Жеке тұлғаларға ағымдағы шоттар ашу және қызмет көрсету талаптары "Альфа-Банк» ЕБ АҚ жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету Шартымен реттеледі. Шарттың мәтіні және оның қосымшаларымен «Жалпы құжаттар» қосымша парақшасынан танысуға болады.».».

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ-та жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету шарты (03 маусым 2019 ж.)

Алдыңғы нұсқалары

Жеке тұлғаларға қызмет көрсету жөніндегі Негізгі тарифтер «Дара бизнес» Блогі Басқарушы комитететінің шешімімен бекітілді (12.02.2019ж. отырыстың №4 Хаттамасынан үзінді), 01.05.2019 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

Жеке тұлғаларға қызмет көрсету жөніндегі Негізгі тарифтер «Дара бизнес» Блогі Басқарушы комитететінің шешімімен бекітілді (12.02.2019ж. отырыстың №4 Хаттамасынан үзінді), 01.05.2019 ж. түзетулерімен

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін cookie (сайтты пайдалану туралы деректері бар файлдар) қолданады.
Оларды өңдеу шарттары мен ұстанымдарымен мұнда танысуға болады.
Сіз өз браузеріңізді күйге келтіруде cookie сақтауға тыйым сала аласыз.