Инвестордың мүмкіндіктері

Нарықтағы (биржалық және биржадан тыс) МҚҚ операциялар кезінде инвестор:

  • бекітілген баға бойынша көрсетілген санмен құнды қағаздарды сатады/сатып алады (сату/сатып алу бағасын Инвестор жеке өзі анықтайды және Клиенттің тапсырысында көрсетеді);
  • Ағымдағы нарықтық бағам бойынша көрсетілген санмен құнды қағаздарды сату/сатып алу (Инвестор Дилерге сатуды/сатып алуды Брокер-дилердің қарауы бойынша орындауына сенеді); (бұл ретте ҚНБ талаптарына сәйкес Банк Клиенттің тапсырысын өте жақсы орындау үшін мүмкін болатын барлық күшті жұмсауға міндетті).

Тарифтер

Құнды қағаздармен операциялар*
Шотын ашу
0 KZT
Номиналды құны бойынша
Номиналды құны бойынша (min 7 500 KZT) МБҚ-ның орта айлық қалдығынан 0,01 %
Евроноттармен операциялар
Келісім бойынша
Брокерлік қызмет көрсету
Мәміленің көлемі 30 000 000,00 KZT дейін қоса есептегенде болған кезде
0,20 %, min 7 500 KZT
Мәміленің көлемі 30 000 000,01 KZT теңгеден бастап болған кезде
0,15 %, min 7 500.00 KZT
РЕПО операциялары
РЕПО ашу сомасынан 0,10 %, min 7 500 KZT (бір реттік комиссия, мәміле жасаған кезде төлеуге жатады)
Қаржы құралдарын бөгде брокер пайдасына есептен шығару
Операция сомасынан 0,10%, min 3 АЕК, max 30 АЕК
Сыртқы кастодиан қызметтері
Сыртқы кастодиан қызметтері
Сыртқы кастодианның тарифтеріне сәйкес
* тарифтер «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ комиссиясын есептеусіз көрсетілген
+7 727 333-18-89

Рыльцев Денис Сергеевич

Басқарушы Директор - Қазынашы

Лаптиев Юрий Андреевич

Начальник Управления операций на открытом рынке