Инвестордың мүмкіндіктері

Нарықтағы (биржалық және биржадан тыс) МҚҚ операциялар кезінде инвестор:

  • бекітілген баға бойынша көрсетілген санмен құнды қағаздарды сатады/сатып алады (сату/сатып алу бағасын Инвестор жеке өзі анықтайды және Клиенттің тапсырысында көрсетеді);
  • Ағымдағы нарықтық бағам бойынша көрсетілген санмен құнды қағаздарды сату/сатып алу (Инвестор Дилерге сатуды/сатып алуды Брокер-дилердің қарауы бойынша орындауына сенеді); (бұл ретте ҚНБ талаптарына сәйкес Банк Клиенттің тапсырысын өте жақсы орындау үшін мүмкін болатын барлық күшті жұмсауға міндетті).

Тарифтер

Құнды қағаздармен операциялар*
«депо» шотын ашу
0 KZT
Номиналды құны бойынша
МҚҚ ортаайлық қалдықтан 0,01 % Мемлекеттік Құнды қағаздарды есепке алу (min 1 000 KZT)
Евроноттармен операциялар
Келісім бойынша
Брокерлік қызмет көрсету
100 000,00 KZT дейін мәміле көлемінде 0 KZT қоса
0 KZT
100 000,00 KZT дейін мәміле көлемінде 0,1 % қоса (min 1 000 KZT)
0,1 % (min 1 000 KZT)
1 000 000,01 бастап 10 000 000,00 KZT дейін мәміле көлемінде 0,05 % қоса (min 1 000 KZT)
0,05 % (min 1 000 KZT)
10 000 000,01 бастап 30 000 000,00 KZT дейін мәміле көлемінде 0,01 % қоса
0,01 %
30 000 000,01 KZT бастап мәміле көлемінде 0,005 %
0,005 %
РЕПО операциялары
РЕПО 0,25 % операциялары табыс сомасынан (бір реттік комиссия мәміле жасау кезінде төлеуге жатады, РЕПО ашу және жабу сомасының арасындағы өзгешеліктен есептеледі) (мin 1 000 KZT)
Сыртқы кастоди қызметтері
Сыртқы кастоди қызметтері
Сыртқы кастоди тарифтеріне сәйкес
* тарифтер «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ комиссиясын есептеусіз көрсетілген

+7 727 292-19-12

Рыльцев Денис Сергеевич

Басқарушы Директор - Қазынашы

Лаптиев Юрий Андреевич

Ашық нарықтағы операциялар бөлімінің Бастығы